SDH Morašice

Hasičská zbrojnice SDH Morašice.

Sbor založený v roce 1914, dnes již bohužel nefunguje.

Kontakt na jednotku/sbor: 

Datum pořízení fotografií: 20.10.2021
Autor fotografií: Jakub Morávek

Rubriky: Okres Pardubice | Štítky: | 1 komentář

SDH Bílá Třemešná

Hasičská zbrojnice SDH Bílá Třemešná.

V letech 1983 až 1986 byla svépomocí členů sboru postavena současná hasičská zbrojnice „Dům požárníků“.

Kontakt na jednotku/sbor: https://bila-tremesna.ikpo.cz/hasicibilatremesna

Datum pořízení fotografií: 20.10.2021
Autor fotografií: Jakub Morávek

Rubriky: Okres Trutnov | Štítky: , , , , , , | 1 komentář

HZSP Lachema Brno

Hasičská stanice HZSP Lachema Brno.

ZPÚ np. Lachema Brno byl na příkaz krajské inspekce PO založen 1.1.1988 prvním velitelem panem Jaroslavem Musilem. Nově najatí profesionální hasiči nebyli rekrutování z tehdejší dobrovolné podnikové jednotky, která tím zanikla, ale ze stávajících profesionálních hasičů VPÚ okresu Brno – venkov, většina ze stanice Tišnov. Občas se stáválo, že jednotka zasahovala také mimo areál svého zřizovatele národního podniku Lachema, vyjížděla např. do výpočetního střediska, které leželo mimo vlastní areál. Na oznámení občanů, kteří nahlašovali únik plynů z provozu Lachemy, vyjížděli hasiči osobním automobilem společně s mistrem z výroby a prováděli v místě kontrolu a detekci údajného úniku a poté provedli o této kontrole zápis. V areálu firmy se nacházel podzemní sklad hořlavých kapalin, sklad sodíku, sklad žíravin a další nebezpečné látky, takže hasiči museli dobře znát jejich vlastnosti a možné nebezpečné reakce. Zajímavostí bylo, že závodní požární útvar nepatřil do přímé podřízenosti ředitele, ale pod požárního technika, což bylo na tu dobu velmi neobvyklé.

Se vstupem chorvatské farmaceutické společnosti Pliva do firmy Lachema v roce 1999 převzala podnikové hasiče soukromá firma Pedus Dussmann. Ta provozovala také další 2 podnikové jednotky v ČR. Hasiči přešli automaticky od dřívějšího HZSP Lachema Brno a dostali nové smlouvy. Jako zaměstnanci firmy Dussmann již nemohli sloužit 24 hodinové směny jako dříve a tak, aby se vyhovělo zákoníku práce, podepsal každý 2 nové pracovní smlouvy. Jednu na pozici hasič na 12 hodinovou směnu a druhou jako požární dozor také na 12 hod. Tím mohli hasiči i nadále sloužit v podniku 24 hodin, tak jak byli dříve zvyklí. Na 3 směnách se od začátku útvaru sloužilo v počtu 1+3 a spojařka (radistka). K dispozici byla technika CAS 32 T815, CAS 32 T148, sanitka Š1203, DVS 12 Avia A31 a VEA Dacia. Technika i stanice zůstala v majetku firmy Lachema Brno. 31.12.2010 skončila firma Pliva – Lachema a s ní také podniková jednotka. Techniku rozprodala firma dobrovolným hasičům v Brně a okolí. V budově bývalé hasičské stanice dnes sídlí soukromá firma.

Kontakt na jednotku/sbor: 

Datum pořízení fotografií: 12.11.2021 a 2011
Autor fotografií: Jakub Morávek a Marcela Hudcová

Rubriky: Okres Brno-město | Štítky: , , , , , , , , , , | Komentáře: 2