SDHP Sigma Lutín

Hasičská zbrojnice SDHP Sigma Lutín.

Tovární hasičský sbor ve firmě bratří Sigmundů byl založen v roce 1927 po požáru v lutínském hostinci U Popelků. Ačkoli byly přímo k požáru ráno 9. ledna dovezeny z továrny dvě hotové stříkačky, do hašení se nijak zásadně nezapojily, protože dělníci přesně nevěděli, jak s nimi zacházet. Kvůli nedostatku peněz v obci, tak byl založen sbor tovární, který byl samozřejmě vybaven za prostředky majitelů firmy. V roce 1930 měl sbor už 21 členů a samozřejmě motorovu stříkačku značky Sigmund. Sbor se postupem času stal reprezentačním prostředkem firmy Sigmund a jejich výrobků. Do svého úživání dostávali vždy nejnovější stříkačky přímo z výroby. Protože tovární sbor zasahoval i mimo areál firmy a to většinou v Lutíně a okolí, přispívala každý rok obec na jeho činnost. V roce 1933 byl v továrně zřízen zvláštní vnitřní hasičský sbor o deseti členech, který sloužil výhradně pro potřeby firmy a navíc byl zřízen oddíl protiplynové služby. Na začátku roku 1939 měla firma celkem 4 sbory. I. a II. sbor přímo v Sigmě, III. sbor ve firmě Chema, což byla také továrna bratří Sigmundů v Lutíně, která měla na starost výrobu a výzkum v oblasti ochrany před bojovými plyny a dále civilní ochranu. IV. byl ženský hasičský sbor se čtyřmi oddíly – hasičský, asanační, samaritánský a pořádkový a celkovým počtem až 81 členek. V této době se dle stanov jedná o Tovární sbor dobrovolných hasičů v Lutíně. V poválečném období byla zachována vysoká profesionalita sboru a kvalitní vybavení. V roce 1987, kdy sbor oslavil 60 let od založení došlo k vybudování moderní požární zbrojnice, která stojí dodnes. Sbor ji však již neužívá, neboť byl zrušen bez náhrady 31. prosince 2002.

Kontakt na jednotku/sbor: 

Datum pořízení fotografií: 1.11.2019
Autor fotografií: Jakub Morávek

Rubriky: Okres Prostějov | Štítky: , , , | Napsat komentář

SDH Třebčín

Hasičská zbrojnice SDH Třebčín.

V letech 1930-1 se postavilo hasičské skladiště na obecním pozemku z bývalé býčárny. Celkem stály stavební práce 2615 Kčs. V červenci 1940 musela být zbrojnice, stejně jako všechny ostatní české nápisy na stříkačkách a vybavení doplněny o německý překlad. V letech 1958-9 došlo svépomocí k opravě hasičské zbrojnice.

Kontakt na jednotku/sbor: https://hasici-trebcin.webnode.cz/

Datum pořízení fotografií: 1.11.2019
Autor fotografií: Jakub Morávek

Rubriky: Okres Prostějov | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

HZS Prostějov

Hasičská stanice HZS Prostějov.

Hasičský sbor z povolání města Prostějova sídlil až do roku 1950 v Živnostenském domě v počtu 9 profesionálních hasičů pod hlavičkou MNV. Současná stanice byla vybudována v letech 1950-53 pro Veřejný požární sbor z povolání města Prostějova. Od 70. let až do roku 1999 probíhala rekonstrukce některých části areálu a přístavba nových objektů. Součástí objektu je i výjezdové středisko Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. V letech 1996 – 1998 došlo k vybudování nového operačního střediska v budově u hlavní silnice. To bylo zrušeno v roce 2010 a přesunuto do Olomouce – KOPIS OLk.

Kontakt na jednotku/sbor: https://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-stanice-prostejov.aspx

Datum pořízení fotografií: 1.11.2019
Autor fotografií: Jakub Morávek

Rubriky: Okres Prostějov | Štítky: , , | Napsat komentář